Hieronder lees je meer over ons privacybeleid.

Door het invoeren van persoonlijke gegevens op de IKOS Website, ga je er mee akkoord dat deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in één of meer databases. IKOS respecteert jouw privacy en zal er voor zorgen dat jouw persoonlijke gegevens zoals opgenomen in de IKOS databases zorgvuldig worden behandeld. De systemen en programma's waarmee jouw persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen, zijn beveiligd volgens de huidige technologische stand. Op verzoek kunnen de betreffende gegevens eventueel worden verwijderd. De IKOS Website zal de door jou aangeleverde persoonlijke gegevens alleen ter beschikking stellen aan zusterbedrijven van IKOS en niet aan andere bedrijven. Statistische informatie en andere onpersoonlijke gegevens over de IKOS Website en haar bezoekers kunnen wel aan derden ter beschikking worden gesteld.

Door jou verstrekte informatie
Door informatie aan ons te verstrekken of ons materiaal toe te zenden stem je ermee in dat wij deze informatie en deze materialen mogen gebruiken en sta je ervoor in dat gebruik door ons geen inbreuk oplevert op de rechten van derden.

Op gedeelten van de site die informatie bevatten die door andere gebruikers van de site is vermeld, hebben wij geen controle. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke informatie. Wij behouden ons het recht voor dergelijke informatie zonder voorafgaande mededeling op elk door ons gewenst tijdstip naar ons eigen goeddunken te redigeren of van de site te verwijderen.

Cookies
Wanneer je deze website bezoekt, kan gebruik gemaakt worden van zogenaamde “session cookies” om bepaalde informatie op te slaan met betrekking tot je bezoek aan deze website. Wij verzamelen deze informatie om je bezoek aan de volgende pagina’s op onze website te vergemakkelijken. Aan het einde van je bezoek aan onze website worden de “session cookies” verwijderd.

Cookies zijn stukjes software die wij naar je internet browser sturen. Deze internet browser slaat de cookie op de harde schijf van je computer op. Je kunt je browser zo instellen dat je op de hoogte wordt gesteld wanneer je cookies ontvangt of dat cookies worden geweigerd.

Ook registreren wij door middel van een statistisch programma hoe vaak en hoe lang de website wordt bezocht en welke pagina’s en welke onderdelen van die pagina’s worden bekeken. Wij gebruiken deze informatie om het gebruik van onze website te analyseren en om de site en de producten en diensten die wij aanbieden nog beter af te kunnen stemmen op uw belangstelling.

Google Analytics
IKOS maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op de IKOS Website. Lees hier meer over hoe Google verzamelde gegevens gebruikt en welke maatregelen je kunt nemen om het verzenden hiervan vanuit je browser tegen te gaan.

AddThis
IKOS maakt gebruik van AddThis om het delen van inhoud te vergemakkelijken. Lees hier meer over hoe AddThis verzamelde gegevens gebruikt.

Deel deze pagina:

Wat anderen zeggen

  • In het begin van 2014 hebben veel leerlingen op hun school in Putten de training Opkomen voor jezelf gevolgd. Een aantal leerlingen schreef hierover een...

    Lees meer...