Geïnspireerd door de leer van Gandhi, gecombineerd met ideeën uit de systeemtheorie en hechtingstheorie ontwikkelde de Israëlische psycholoog Haim Omer een nieuwe benadering om agressief en destructief gedrag van kinderen te stoppen.

De kern van deze benadering is een ferme houding van geweldloos verzet en het voorkomen van escalaties, gecombineerd met een actieve en positieve ‘ouderlijke’ aanwezigheid. Deze aanpak gaat verder dan een simpele pedagogische instructie: opvoeders bieden een nieuwe vorm van autoriteit aan waardoor zij als identificatie- en hechtingsfiguur een positieve relatie bevorderen.

Het is een effectief gebleken methode waarmee ouders, maar ook leraren of groepsbegeleiders en therapeuten, gewelddadige, (zelf)destructieve of anderszins ontspoorde jongeren (bijv. schoolweigering, drugsgebruik, passiviteit) weer op het goede spoor kunnen krijgen.

Herken je dit?

Als (ambulant) begeleider of jeugdprofessional kom je soms in gezinnen waar niet de ouders maar de kinderen de baas zijn. Ouders zitten met de handen in het haar omdat hun kind niet meer luistert en het contact steeds moeizamer wordt. De sfeer wordt bepaald door ruzies en conflicten. Straffen en time-outs helpen niet meer, ouders lopen op hun tandvlees en dreigen op te geven.

Of gezinnen waar angst en terughoudendheid overheerst. Ouders van kinderen die niet meer naar school durven, jongeren die zich opsluiten op hun kamer en de hele dag gamen en niet meer deelnemen aan activiteiten in of buiten het gezin. Ouders lopen op eieren om conflicten uit de weg te gaan.

In beide situaties is de machteloosheid groot en dan kan de aanpak vanuit Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit ouders helpen effectief op te treden en tegelijk de relaties in het gezin te herstellen. Ook jongeren worden geholpen uit hun isolement te komen en zich weer op een gezonde manier te ontwikkelen.

Doelstelling

De cursus biedt een kennismaking met de ideeën en praktische interventies van de methode van Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit. Deelnemers leren deze ideeën te introduceren in hun eigen werksituatie en zij krijgen een duidelijke handleiding hoe zij ouders, opvoeders, begeleiders, leerkrachten die zich machteloos voelen, kunnen coachen. Na afloop zijn de cursisten in staat om ouders en opvoeders te helpen een duidelijke, overtuigende en op geweldloos verzet gebaseerde houding aan te nemen tegenover agressief of extreem gedrag van kinderen of deze ouders te coachen in andere uitdagende opvoedsituaties.

Relatietherapie bij IKOS Training & Hulpverlening

Doelgroep

GZ-psychologen, orthopedagogen, schoolpsychologen, maatschappelijk werkers, vaktherapeuten en andere hulpverleners in de jeugd-GGZ of jeugdhulpverlening.

Korte beschrijving van de inhoud:

  • verschillende vormen van escalatie;
  • het dilemma van de harde en de zachte lijn;
  • het belang van mediators, openbaarheid en een supportersnetwerk;
  • het motiveren van ouders om een andere aanpak te kiezen;
  • hoe ouders aanwezig kunnen zijn zonder tot (enige vorm van) geweld over te gaan;
  • hoe ouders zich kunnen verzetten tegen onacceptabel gedrag;
  • het belang van verbinding en herstel van de relaties;
  • het gebruik van geweldloos verzet bij zeer uiteenlopende probleemsituaties;
  • verschillende interventies zoals: de uitgestelde reactie, de aankondiging, de ‘sit-in’, het principe van ’tailing’, het weigeren van diensten en het gebruik van relatiegebaren e.a.

Werkwijze

Literatuurbespreking, korte theoretische uiteenzettingen, bespreken van de eigen praktijksituatie, rollenspel en het oefenen van enkele interventies. Oefenen in attitude en taal van het geweldloos verzet. De deelnemers krijgen een paar huiswerkopdrachten mee om in de eigen praktijksituatie te oefenen.

Aanbevolen literatuur:

Geweldloos Verzet in Gezinnen, Haim Omer en Eliane Wiebenga, Uitg. BohnStafleu vanLoghum, 2e herziene druk, nov. 2015, ISBN 9789036809481.

Tijdens de cursus zullen verschillende artikelen en handouts gedeeld worden

Praktisch

De cursus omvat 4 ochtenden verspreid over 2 maanden. Start om 9:30 en we zullen eindigen om 12:00.

Programma

Dag 1: Wat is Geweldloos Verzet en 1e Pijler

Dag 2: Pijler 2, 3 en 4

Dag 3: Pijler 5, de Ankerfunctie en het Hechtingsperspectief

Dag 4: Casuïstiek – successen en valkuilen

Aanvullend 4 intervisie-momenten van 1,5 uur.

In totaal 16 contacturen.

Docent

Dhr. drs. F.A. Duintjer (Frans)

Frans Duintjer is GZ-psycholoog, systeemtherapeut en supervisor. Hij was vele jaren als behandelaar werkzaam in de Jeugd GGZ en consultatief bij instellingen voor Jeugdhulpverlening. Tegenwoordig werkt hij vanuit eigen praktijk, o.a. als docent/trainer en supervisor Hij verzorgde in binnen- en buitenland een groot aantal cursussen, lezingen en workshops op het gebied van onder meer gezinstherapie, adolescenten(therapie), relatietherapie, verslaving, geweldloos verzet. Hij is erkend opleider en leertherapeut van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG).

Voor meer informatie…

Neem dan gerust contact op via het contactformulier of mail naar info@ikos-nederland.nl