Een bijscholing voor gevormde psychotherapeuten en hulpverleners in samenwerking met Véronique Bundervoet en Kris de Groof van de School 4 Power, en andere experts rond thema’s eigen aan relatietherapie.

Paren komen in relatiegesprekken vaak met een eigen, vaak verschillende, definitie over de problemen. Hoe krijgen partners weer voeling met de partnerrelatie die ze wensen? Hoe te veranderen en hoe keuzes te maken voor een meer bevredigende relatie? Wat kan, zal en moet het paar doen om de problemen op te lossen en hun relatie te verbeteren?

Hoe kan de relatietherapeut dit veranderingsproces initiëren? Hoe maak je een sterk contract van bij het eerste gesprek? Hoe behoud je als hulpverlener de regie? Hoe bouw je dit procesmatig verder op en wat zijn mogelijke valkuilen onderweg? Hoe stop je de steeds terugkomende negatieve interactiespiralen waarin paren terecht komen? Hoe blijf je in dit soms moeizaam proces meerzijdig, en blijf je de kansen voor dit koppel zien? Welke methodische ingangen kunnen een meerwaarde zijn bij het werken met paren? En kunnen creatieve methodieken en beweging een impasse doorbreken?

We vertrekken vanuit de definitie van de partners en verkennen samen de onderliggende verbindingen en spiralen van ‘verwijderende’ communicatie. Daarbij wordt aandacht besteed aan de emoties van de partners, de impact van gedrag en de vele ‘soms lastige’ spiegels die partners elkaar voortdurend voorhouden.

We zoomen in op structuren, dynamieken, communicatieprocessen en ontwikkelingsfasen in partnerrelaties. Ook de inbedding van de partnerrelatie in de diverse leef-en betekeniswerelden van de personen komen aan bod, het paar en hun brede omgeving.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor therapeuten, hulpverleners en bemiddelaars die:

 • Een universitaire of HBO opleiding in mens- of gedragswetenschappen hebben
 • Bij voorkeur een therapeutische of counseling opleiding volgden
 • In de mogelijkheid zijn met paren te werken
 • Hun competentie om met paren te werken verder willen ontwikkelen

Een veelzijdige opleiding

Doel van de opleiding is het verwerven van een theoretische basis en de hiermee verbonden werkhypothesen, methodieken en technische vaardigheden voor een procesmatige begeleiding van paren. De theoretisch basis wordt gevormd door:

 • Huis van de Relatie (Gottman)
 • Emotionally Focused Couple Therapy (Johnson en Greenberg)
 • de communicatietheorie (Bateson, Watzlawick)
 • kwetsbaarheid (Scheinkman – Brené Brown)
 • differentiatie (Schnarch)
 • de intergenerationele benadering (Nagy)
 • intimiteit en seksualiteit (Ilse Penne)
 • ontrouw en de derde partij (Esther Perel)
 • nieuw samengestelde gezinnen (Cindy Schepers)

Er wordt aandacht besteed aan de inhoud en het verschil tussen de verschillende modellen en theorieën over partnerrelatietherapie; de verschillende benaderingen worden kritisch getoetst.

De opleiding is ook een leerervaring waarbij deelnemers hun eigen denken over partnerrelatie en eigen ervaringen in relaties onderzoeken. Het verkennen van de invloed van eigen denkbeelden en aannames over partnerschap is een belangrijk onderdeel van het leerproces van de deelnemers.

Theorie, methodiektraining en casuïstiekbespreking worden afgewisseld en systematisch opgebouwd. Specialisten worden uitgenodigd om hun theorie nader toe te lichten en in te oefenen in rollenspel. Daarnaast is er een voortdurende terugkoppeling van het geleerde naar de eigen werkpraktijk via casuïstiekbespreking en supervisiemomenten.

Specifieke thema’s die uitgewerkt worden:

Blok 1: Intake en contract 

 • Voorwaarden voor relatietherapie : engagement en keuze
 • Het belang van een duidelijk therapeutisch contract
 • De positie van de relatietherapeut : dyadische en triadische dynamiek
 • Ervaringen en concepten die het kijken naar partnerthema’s beïnvloeden
 • Uitgangspunten van deze opleiding over partnerrelaties en partnertherapie
 • Wat is functioneel en dysfunctioneel in relaties en relatietherapie ?

Blok 2: Interactie, kwetsbaarbeid en hechting

 • Het huis van Gottman
 • Interactiecyclus
 • Kwetsbaarheid als kracht, als verlangen
 • Overlevingsreacties
 • Werken met impasses en geweld
 • Hechtingsstijlen binnen relaties

Blok 3: Lichaamsgericht werken (psychomotorische therapie)

 • Ik – jij – wij. Lichaamsbeleving
 • Autonomie en verbondenheid, samen in balans
 • Controlled approach – afstand en nabijheid, macht en onmacht, leiden en geleid worden
 • Hoe raak ik je aan? Contact maken, hechten en onthechten, intiem en wij zijn
 • Boksen, meer kracht in je relatie, ‘vechtstijlen’ verkennen
 • In- en ontspanning, partner oefeningen

Blok 4: Emotionally Focused Therapy (EFT); autonomie en differentiatie

 • 3 Fases en 9 stappen van EFT
 • Autonomie en individuele keuzes
 • Het belang van differentiatie

Blok 5: Bouwwerk voor een goede relatie : intimiteit, seksualiteit, passie

 • Engagement en vertrouwen
 • Intimiteit en seksualiteit
 • Passie in langdurige relaties
 • Ontrouw en de derde partij
 • Gender – en culturele verschillen
 • Werken met geheimen
 • Kinderwens

Blok 6: De partnerrelatie in een wereld van relaties : de geschiedenis en de bredere context

 • (Onzichtbare) loyaliteit en conflicten vanuit gezin van herkomst
 • misbruik
 • Unfinished business en destructief recht
 • De dynamiek van nieuw-samengestelde gezinnen

Blok 7: Integratie en supervisie

Iedere deelnemer bereidt schriftelijk (en indien mogelijk met videofragmenten) een casus voor, waarbij blijk wordt gegeven van de integratie van de opgedane kennis of een bepaalde methodiek wordt uitgediept. Tijdens dit blok komt ieder individueel aan bod.

Praktisch

De opleiding omvat 14 dagen verspreid over 8 maanden. Ze is opgebouwd in blokken van twee dagen, die telkens op dinsdag en woensdag plaatsvinden:

 • dinsdag 12 en woensdag 13 oktober 2021
 • dinsdag 30 november en woensdag 1 december 2021
 • dinsdag 18 en woensdag 19 januari 2022
 • dinsdag 15 en woensdag 16 februari 2022
 • dinsdag 15 en woensdag 16 maart 2022
 • dinsdag 19 en woensdag 20 april 2022
 • dinsdag 17 en woensdag 18 mei 2022

Afgestudeerde cursisten verwerven een getuigschrift “Gespecialiseerde Jaaropleiding partnerrelatietherapie”.

Het opleidingsgeld (catering inclusief) : €2.495,- excl btw. Inschrijfkosten is definitief na storting van een voorschot van €250,-. U ontvangt een factuur voor het totale bedrag nadat het voorschot is betaald. Het totale bedrag dient betaald te worden uiterlijk 1 maand voor de start van de opleiding.

De opleiding zal gegeven worden in het centrum ‘De Regenboog’ in Harderwijk: Biezenplein 1, 3845 KA Harderwijk (wijk Drielanden).

Opleiders:

Veronique Bundervoet (master in de psychologie, systeemtherapeute, relatietherapeute) en Kris De Groof (maatschappelijk assistente, gestalttherapeute, relatietherapeute) zijn beiden opgeleid en blijvend gesuperviseerd door Jan Lens en May Michielsen van de School voor Relatietherapie. In die zin ademen ze de visie van integratieve relatietherapie uit waar Jan Lens en May Michielsen voor staan uit. Ze worden ook tijdens deze opleiding opgevolgd en gesuperviseerd door Jan en May.

Veronique Bundervoet richtte de groepspraktijk Psychotherapeutisch Centrum Gent op, waar zij beiden als relatietherapeuten werken. Kris De Groof schreef een boek over partnergeweld: Kans op slagen, een integrale kijk op geweld in gezinnen, en een methodisch kader rond partnergeweld: Aan de slag. Werken rond partnergeweld in een CAW.

René de Boer is ook opgeleid door Jan en May van de School van Relatietherapie. Zijn passie voor verdedigingssporten (Budo) en bewegen heeft hij geïntegreerd in de hulpverlening. Dit leidde tot een opleiding Psychomotorische therapie (VO)  en de unieke benadering van hulpverlening door IKOS.

Gasttrainers:

Zal volgen

Voor meer informatie…

Neem dan gerust contact op via het contactformulier of mail naar info@ikos-nederland.nl