Woensdag 17 juni j.l. zijn René de Boer en Wouter Massier, stagiair van IKOS, naar het congres Nieuwe Autoriteit in Antwerpen geweest. Nieuwe Autoriteit, soms ook Non Violence Resitance genoemd, is een pedagogisch aanpak om geweldsescalaties in de thuissituaties aan te pakken. De theorie is ontwikkeld door de Israelische professor en schrijver Haim Omer (Nieuwe Autoriteit en Non Voilence Resitance) en krijgt veel belangstelling zowel vanuit de hulpverlening als vanuit scholen.

Het congres werd georganiseerd door verschillende organisaties uit België en Nederland. De hoofdsprekers Idan Amiel, direkteur van The Non Voilence Resitance Centre en Peter Jacobs, Director of Partnership Projects wisten met hun verhalen uit de praktijk een goede combinatie te maken van de theorie en de huidige ontwikkelingen met deze aanpak. Voor het werk van Dhr. Amiel, zie www.newauthority.net (Israël). Voor het werk van Dhr. Jacobs zie ook www.partnershipprojectsuk.com (UK). ’s Middags was er een forumtheater waardoor het publiek in een tweetal rollenspellen van kijker deelnemer werd gemaakt.

Voor Wouter en René was het een aanscherping van de reeds ontwikkelde ideeën en opgedane kennis over de Nieuwe Autoriteit/Non Violence Resistance. IKOS is middels zijn systemische benadering al langere tijd bezig met het werken met ‘moeilijke jongeren’ en hun ouders. Om de aanpak te verfijnen lanceert IKOS een training voor ouders aan de hand van de verworven inzichten door de toepassing van deze methode. Onder de naam van Geweldloos Opvoeden/Hersteld Gezag wordt de training aangeboden aan ouder echtparen. Een aantal sessies zijn individueel om na verloop van tijd in een steungroep met andere ouders verder te werken met de principes.

Voor inhoudelijke vragen over deze aanpak kunt u contact opnamen met ons kantoor en vragen naar Wouter of Rene. Mocht u geïnteresseerd zijn in dit onderwerp kunt u op onze site een artikel vinden over deze benadering: http://www.ikos-harderwijk.nl/images/downloads/It-takes-a-village-to-raise-a-child-PSC-Magazine-Editie-5-2012-spread-Deel17.pdf

Wat anderen zeggen

  • Gedurende de maanden januari tot mei 2019 heb ik, in 8 sessies, PMT ondergaan bij IKOS Harderwijk o.l.v. Joost Meijer als therapeut. Middels enkele zeer...

    Lees meer...