Vanaf dinsdagavond 3 april 2012 was de oefenruimte elke dinsdagavond gevuld met het geluid van vrouwenstemmen. Tien avonden lang gingen zij met verschillende thema’s aan de slag.

We kijken er zelf heel positief op terug, maar kunnen het niet mooier verwoorden dan dat één van de deelnemers deed: Deze cursus sluit prachtig aan bij de gedachte ‘niet denken maar doen’! De opzet is divers en de onderdelen zijn gerelateerd aan wekelijks een (ander) thema. De avonden hebben een standaard opzet met een rondje ‘hoe is het de afgelopen week gegaan?’, een verhaal of gedicht, een warming-up, lichamelijke thema-oefeningen, ontspanningsoefeningen en na afloop weer een verhaal. Met tussendoor heel veel ruimte voor evaluatie. Soms werkte het bevestigend, maar ook nieuwe inzichten werden geopenbaard met als gevolg een weg om (weer) verder te kunnen gaan met blokkades in het leven. Mijn insteek om deze tien lessen te volgen was om het geleerde in te zetten bij mijn cliënten, maar het werkte tevens verrijkend voor mijn eigen leven!

Maandagavond 24 september 2012 start weer een nieuwe groep, met dezelfde opzet: tien avonden van 19.30-21.30 werken aan persoonlijke doelen en ontwikkeling. De kosten hiervoor bedragen € 350,-. Meer informatie is te vinden op onze website of bij Anja Kruijsbergen.

Wat anderen zeggen

  • Gedurende de maanden januari tot mei 2019 heb ik, in 8 sessies, PMT ondergaan bij IKOS Harderwijk o.l.v. Joost Meijer als therapeut. Middels enkele zeer...

    Lees meer...