Geweldloos verzet is een training voor ouders (opvoeders) waarin zij praktische handvatten krijgen in de omgang met hun kind(eren). Ze worden in de training handelingsbekwaam gemaakt tot het beëindigen van het (zelf)destructieve gedrag van hun kind, zonder dat dit tot escalaties leidt. Meer inhoudelijke informatie over deze training is hier te vinden.

Praktische informatie over de training Geweldloos Verzet

  • De training bestaat uit twee fases: een trainingsfase en een uitvoeringsfase.
  • De trainingsfase zal plaatsvinden op dinsdagavond, van 18:30 tot 20:00 uur.
  • De training zal van start gaan op 7 maart. De trainingsfase vindt in vier achtereen volgende weken plaats, namelijk op 7, 14 & 21 maart en 2 april.
  • De uitvoeringsfase bestaat uit bijeenkomsten van eens per 4 weken. Deze avonden wordt de voortgang besproken. Data hiervoor zijn in overleg met de deelnemers.
  • De kosten zijn 55 euro per avond. Het maakt daarvoor niet uit of de ouder(s) alleen of samen komen.
  • Wij adviseren ouders, indien van toepassing, zo veel mogelijk gezamenlijk te komen.

Aanmelden voor deze training is niet meer mogelijk. Individuele trajecten kunnen op elk moment gestart worden. Neem hiervoor contact met ons op.

Wat anderen zeggen

  • Gedurende de maanden januari tot mei 2019 heb ik, in 8 sessies, PMT ondergaan bij IKOS Harderwijk o.l.v. Joost Meijer als therapeut. Middels enkele zeer...

    Lees meer...