In de afgelopen 5 jaar heb ik gepionierd voor de Judo Bond Nederland in het opzetten van een deelopleiding Judoleraar (B) met een zorg aantekening. Het gaat in de opleiding om het bekwamen van judoleraren in het geven van judo in een zorgsetting (GGZ). Afgelopen week heb ik dit overgedragen aan Ferry van Hulst, die daardoor geassisteerd blijft worden door Cees van Delft.

Ik kijk terug op een mooi project waarin het soms zoeken was naar de juiste weg. Maar door samen nadenken, reflecteren, interpreteren en reproduceren zijn we gekomen waar we wilden komen. Graag wil ik de judobond bedanken voor hun vertrouwen en de mogelijkheden die zij gegeven hebben. Het feit dat het heeft bijgedragen tot het winnen van een nationale jeugdprijs enige jaren geleden en de huidige erkenning die de judobond heeft gekregen m.b.t. hun aanpak, bewijst dat het bijdraagt tot een mooi maatschappelijk product: Judo in de zorg, judo met zorg.

Wat anderen zeggen

  • In het begin van 2014 hebben veel leerlingen op hun school in Putten de training Opkomen voor jezelf gevolgd. Een aantal leerlingen schreef hierover een...

    Lees meer...