LSG-Rentray is een multisectorale jeugdzorgorganisatie met ruim 1600 medewerkers. Een belangrijk onderdeel van LSG-Rentray is Stichting Joozt een multifunctionele organisatie voor jeugdzorg. De ambulante hulpverleners proberen altijd de eigen kracht van het gezin en de omgeving te versterken.

De vakkundige trainers van IKOS staan hen hierin bij. Zij helpen de ambulante hulpverleners nog beter om te gaan met moeilijke situaties die zich voordoen bij cliënten thuis. Niet alleen door te richten op fysieke weerbaarheid, maar vooral op de ontwikkeling van de emotionele intelligentie en het dragen van eigen verantwoordelijkheid. Op deze manier komen de hulpverleners sterker uit de training en zijn ze in staat effectiever om te gaan met de relatie. Het einddoel: ambulante hulpverleners die zich veiliger voelen en tegelijkertijd effectiever worden in hun rol als hulpverlener.

Wat anderen zeggen

  • Na mijn problemen jarenlang voor me te hebben uitgeschoven kwam ik ten langen leste tweewekelijks een uurtje praten met een van de therapeuten en dat hielp, maar...

    Lees meer...