We krijgen verschillende vragen over welke verzekering de therapie bij IKOS vergoedt. Omdat dit per verzekering en per pakket verschilt, is hier moeilijk een eenduidig antwoord op te geven. Neem contact op met uw zorgverzekeraar om zekerheid te krijgen.

Algemene informatie
U moet een aanvullende verzekering hebben, want vanuit de basisverzekering wordt niets vergoed.

Alle therapeuten zijn aangesloten bij de RBNG/SRBAG en bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) in de vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk Werk (VPMW). Daardoor kan de therapie vergoed worden vanuit ‘alternatieve geneeswijzen.’ Hoeveel dit maximaal is per jaar, verschilt per zorgverzekeraar en per pakket. Bekijk hier welke verzekeraar welke vakgroepen vergoedt.

Joost Meijer, Bas Steenbergen en Gendia van Cappellen zijn ook nog aangesloten bij de NVPMT (Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie) en de FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen), waardoor je vergoeding kunt krijgen. Dit valt soms onder ‘alternatieve geneeswijzen’ en soms onder ‘overige psychologische zorg.’

 

Wat anderen zeggen

  • Gedurende de maanden januari tot mei 2019 heb ik, in 8 sessies, PMT ondergaan bij IKOS Harderwijk o.l.v. Joost Meijer als therapeut. Middels enkele zeer...

    Lees meer...