Michelangelo kreeg van een bewonderaar de vraag hoe hij het nu voor elkaar kreeg om zo'n groot, massief blok marmer met hamer en beitel zo te bewerken dat het werd omgevormd tot een prachtig beeld. De kunstenaar antwoordde: "Ik vorm niet de steen om tot een beeld, ik bevrijd het beeld dat in de steen zit opgesloten".

Dit citaat is een passend metafoor waar IKOS coaching voor staat. Impliciet geeft het aan dat je als mens alles in je hebt, maar op dit moment, in deze context even niet in staat bent het eigen 'beeld' te onthullen. Hiervoor kan je tijdelijke ondersteuning gebruiken van een Michelangelo, die assisteert bij het bevrijden van uw persoonlijke 'beeld.'

Overtuigingen

Door je ontwikkelpunten en functionele belemmeringen inzichtelijk te durven maken kan je diepgewortelde overtuigingen en criteria omzetten en bekrachtigend gaan inzetten. IKOS coaching is een uitdagende ervaring waarbij je verborgen persoonlijke talenten en kwaliteiten zichtbaar worden voor jezelf en je omgeving.

Doorbraak

De IKOS coach loodst je door een stimulerend traject van zelfontdekking en groei naar nieuwe mogelijkheden. Je legt de basis voor een nieuwe, volgende doorbraak in je leven, uitgaande van je eigen kwaliteiten, talenten en unieke vaardigheden. Mogelijke coaching onderwerpen:

  • Stress management en proactief handelen (Stefan Covey)
  • Persoonlijk statuut schrijven (Stefan Covey)
  • Innerlijke drijfveren
  • Nuture en nature (Contextuele benadering)
  • Competenties (Kernkwaliteiten van Offman)
  • Communicatie (Geweldloze communicatie en Roos van Leary)

Aanpak

In overleg met de IKOS coach worden er SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden) doelen geformuleerd waar aan gewerkt wordt. De coachi schrijft een reflectieverslag (outline IKOS) waarin de stappen die gemaakt zijn, de belevingen tijdens het gesprek en de vervolgstappen inzichtelijk worden gemaakt. Eventueel kan het advies gegeven worden om persoonlijke onderwerpen in een verdiepend therapeutisch proces verder uit te werken.

Vraag een vrijblijvende kennismaking aan met een IKOS coach om samen je vraagstelling en wensen te inventariseren. Vervolgens wordt gekeken wat voor jou de juiste koers is en hoe wij ondersteuning kunnen bieden.


Heb je een vraag over dit onderwerp?

Geef ons dan een belletje of stuur een bericht.
We beantwoorden je vragen graag.

Wat anderen zeggen

  • "I went to the woods because I wished to live deliberately, to front only the essential facts of life, and see if I could not learn what it had to teach, and not,...

    Lees meer...