Deze website is eigendom van en wordt beheerd door IKOS Training & Hulpverlening, gevestigd op Wethouder Jansenlaan 73, 3844 DG te Harderwijk.

Nummer KvK: 08082155. Statutair gevestigd te Harderwijk.

Toegang tot en gebruik van de IKOS Website is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Indien de voorwaarden worden gewijzigd zal dat via de IKOS Website worden bekend gemaakt. Deze voorwaarden beheersen de IKOS Website (www.ikos-harderwijk.nl) en alle andere sites van IKOS en van haar dochtermaatschappijen die door middel van links aan de IKOS Website zijn verbonden. Door contact te leggen en te behouden met de IKOS Website stem je in met deze voorwaarden.

De IKOS Website en alle informatie, beelden, merken, logo’s, iconen met betrekking tot IKOS en haar dochterondernemingen en diensten en producten (gezamenlijk hierna te noemen: de Informatie) worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van de IKOS Website bekende gegevens. IKOS kan echter niet instaan, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de Informatie, noch kan IKOS instaan voor de geschiktheid van de Informatie voor een bepaald doel. IKOS kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de IKOS Website en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. IKOS behoudt zich het recht voor om de IKOS Website ten allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.

Aansprakelijkheid
IKOS en diens dochterondernemingen sluiten elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het (al dan niet succesvol) contact leggen en gebruiken van de IKOS Website of voor schade die voortvloeit uit de Informatie en de inhoud van de IKOS Website.

Links
De IKOS Website kan links en verwijzingen naar andere websites bevatten. Voor de inhoud van deze andere websites kan IKOS evenmin verantwoordelijkheid dragen. Ons beleid m.b.t. “cookies” en privacybescherming is op deze andere websites niet van toepassing.

Intellectuele Eigendom
IKOS en haar licentiegevers zijn eigenaar van de Informatie, welk eigendomsrecht internationaal wordt beschermd door wetten en regels. De Informatie mag uitsluitend voor persoonlijk, niet commerciële toepassingen worden gebruikt. Het is niet toegestaan de Informatie in enigerlei vorm te verspreiden of verveelvoudigen, anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Wat anderen zeggen

  • Na mijn problemen jarenlang voor me te hebben uitgeschoven kwam ik ten langen leste tweewekelijks een uurtje praten met een van de therapeuten en dat hielp, maar...

    Lees meer...