Verwerken betekent dat je het een plaats kan geven in je leven of er een betekenis aan kan geven, waarmee je verder kunt. Soms lukt het proces van verwerken echter niet of nauwelijks en blijf je rondlopen met allerlei beperkende emoties, gedachten of lichamelijke spanningen. Hierdoor gebeurt het dikwijls dat mensen niet het door hun gewenste leven leiden. Het kan zijn dat je niet alleen uit je vaste gedragspatronen kunt komen of dat je wilt leren om anders om te gaan met je beperkingen. Als je jezelf hierin herkent, wordt het wellicht tijd voor een professionele en efficiënte aanpak.

‘IKOS, omdat je verder wilt!’

IKOS betekent ‘beweging’ en heeft betrekking op zowel het innerlijk in beweging komen van de geest als de uiterlijke beweging van ons lichaam. IKOS Hulpverlening biedt vakkundigheid op basis van gedegen opleiding, een hoge mate van levenservaring, maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid. De kwaliteit is geborgd door wekelijkse collegiale toetsing. Daarbij worden er maandelijks dagdelen tot extra scholing georganiseerd waarin verdieping voor de professionals plaats vindt.

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Dit zeggen jullie over onze outdoor

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Dit zeggen jullie over onze outdoor

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Bekijk alle reviews