Soms wordt je geconfronteerd met situaties waar je niet tegen opgewassen bent: depressies, een (chronische) ziekte, de dood van een geliefd persoon, een relatiecrisis, opvoedingsproblemen, overspannenheid, stress, burn-out of andere beperkingen.

Contact
Volgens de Gestalttheorie is contact even noodzakelijk voor mensen als zuurstof en water. Om die reden wordt de Gestalttherapie de psychotherapie van het contact genoemd. Uitgangspunt is dat een mens een onlosmakelijk onderdeel is van zijn omgeving die gezin, werk, vrienden en de rest van de wereld omvat. Volgens de Gestaltbenadering ervaren mensen psychische problemen, wanneer het contact met hun omgeving verstoord is en ze niet in staat zijn om dat te herstellen.

Anders
Deze opvatting is anders dan die van de meeste psychotherapieën, die psychische problemen zien als een verstoring van het geestelijk evenwicht. Wanneer je kiest voor de Gestalt-benadering, zul je merken dat de therapeut niet alleen bij het probleem zelf stil staat, maar juist meer nadruk legt op de manier waarop je het ervaart, welke betekenis het heeft in je leven en hoe je ermee omgaat.

Zintuigen
De aandacht is vooral gericht op wat jouw zintuigen waarnemen en wat je lijfelijk ervaart. Dat geeft vaak een passender antwoord op levensvragen dan gedachtes. Door te concentreren op zintuiglijke waarnemingen, leer je om opnieuw contact te maken met je eigen beleving en op een creatieve manier met problemen om tegaan. Gestalttherapie is daarom een boeiend proces, dat soms pijnlijk en confronterend is, maar ook humoristisch en bevrijdend.

Lichaam en geest
Gestalttherapie en lichaamswerk: twee kanten van dezelfde medaille.

Een mens is een geheel: Lichaam én geest. Werken aan persoonlijke groei of aan problemen betekent altijd werken aan lichaam én geest. Gestalttherapie en Lichaamswerk vormen dan ook twee kanten van dezelfde medaille.


Heb je een vraag over dit onderwerp?

Geef ons dan een belletje of stuur een bericht.
We beantwoorden je vragen graag.

Wat anderen zeggen

  • De vrouwengroep die ik afgelopen maanden heb gevolgd, sluit prachtig aan bij de gedachte ‘niet denken maar doen’! De opzet is divers en de onderdelen zijn...

    Lees meer...