In alle groepen die IKOS verzorgt staat de mens centraal, als individu en als groepslid, in het systeem waarin men zich bevindt. Tijdens de bijeenkomsten is er aandacht voor een ontmoeting met de ander en het andere en is er ruimte om te groeien door verkenning, herkenning en erkenning. Groeien door er bij stil te staan in gesprekken en door in beweging te komen met lichaamsgerichte oefeningen.

Uitgangspunten van de groepen

Wij hechten waarden aan:

  • dat ouders aanwezig zijn in het leven van hun kinderen en met hun kinderen mee leren,
  • dat kinderen zich in een veilige context kunnen ontwikkelen,
  • dat kinderen zich op een goede manier leren uiten,
  • dat kinderen keuzes maken die voor henzelf goed zijn.

En voor (jong)volwassenen:

  • dat je zelf je keuzes leert maken; jij bepaalt zelf hoe jij jouw leven inricht,
  • dat je ontdekt wie je werkelijk ben,
  • dat je een zelfstandige volwassene wordt/blijft,
  • dat je een eigen vriendenkring opbouwt en relaties kunt aangaan en onderhouden,
  • dat je je op een gezonde manier losmaakt of hebt losgemaakt van het gezin waarin je bent opgegroeid,
  • dat jij aan het roer van je eigen leven staat, ook als je bij ons in training bent. Je bent verantwoordelijk voor je eigen leven. Persoonlijk leiderschap, dat geef je niet uit handen.

Theorieën die gebruikt worden, komen uit de contextuele hulpverlening, de psychomotorische en de psychosociale therapie.

In de groepen vergroten de deelnemers hun bewustzijn omtrent hun eigen gedrag en het effect wat ze hebben op andere mensen. Er wordt een kans geboden nieuw gedrag aan te leren en dit in het dagelijks leven op een adequate manier in te zetten.

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Dit zeggen jullie over onze outdoor

Dit zeggen jullie over onze outdoor

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Bekijk alle reviews