Het doel van de training Geweldloos Verzet is ouders* handelingsbekwaam maken tot het beëindigen van het (zelf)destructieve gedrag van hun kind, zonder dat dit tot escalaties leidt. Ouders kunnen hun kind niet dwingen tot ander gedrag, maar zich -slechts- verzetten en aangeven niet achter het (zelf)destructieve gedrag van het kind te staan. Het is de bedoeling dat de ouders op een geweldloze manier aangeven gewelddadig, risicovol, antisociaal en/of (zelf)destructief gedrag niet langer te accepteren. Daarbij wordt fysieke of verbale agressie door de ouders naar het kind ten allen tijde vermeden.

Wanneer ouders stelling nemen door middel van geweldloze communicatie wordt het een manier van verzetten tegen het (zelf)destructieve gedrag van het kind. Dit verzet, wat terug te zien is in het gedrag en de houding van de ouders, zal ervoor zorgen dat het (zelf)destructieve gedrag van het kind afneemt of verdwijnt (Omer, 2012). Regelmatige aanwezigheid van de ouders is het belangrijkste middel om te laten zien dat de ouders zonder enige voorwaarde aanwezig willen zijn in het leven van het kind. Hoe meer de ouders hun aanwezigheid op een rustige en duidelijke manier voel- en zichtbaar maken, hoe groter de kans dat het kind zal stoppen met (zelf)destructief gedrag (Omer & Wiebenga, 2007). In de training leren ouders hoe ze deze aanwezigheid praktisch vorm kunnen geven.

‘Een methode met praktische handvatten voor ouders in de omgang met hun kind’

Weigeren te vechten

De benadering van het Geweldloos Verzet heeft geen psychologische wortels. Het is een sociaal-politieke benadering. Mahatma Gandhi is een van de grondleggers van de geweldloze communicatie die in Geweldloos Verzet wordt toegepast. Het basisprincipe van geweldloze communicatie is weigeren te vechten, ondanks de blijvende gewelddadige houding van de ander. Orthopedagoog Haim Omer heeft dit gedachtegoed doorontwikkeld tot een methode voor ouders en gaf deze theorie de naam: ‘Geweldloos Verzet’.

IKOS gelooft in de kracht van de interventies uit Geweldloos Verzet. Daarom willen wij tijdens de training ouders in beweging zetten om de handvatten uit de theorie passend te maken voor de eigen situatie. In de methode Geweldloos Verzet wordt veelal uitgegaan van (huiselijk) geweld. Dit betekent niet dat de methode alleen handvatten biedt in situaties waar sprake is van gewelddadig of agressief gedrag. De methode biedt interventies in het meebewegen met uw kind, zonder daarbij de regie te verliezen. Ouders leren inschatten welke interventie past bij het betreffende gedrag van hun kind.

De training bij IKOS

Ouders die het besluit nemen om de training bij IKOS te volgen kunnen aansluiten tijdens een nieuw startmoment, waarbij meerdere ouders van start gaan met de training. Tijdens de eerste vier bijeenkomsten (de trainingsfase) worden alle interventies behandeld en afgewogen op welke manier deze toepasbaar zijn op de eigen situatie. De volgende vijf bijeenkomsten (de uitvoeringsfase) zijn bedoeld als intervisiemomenten. De ontwikkelingen in de verschillende situaties worden besproken, er is ruimte om ervaringen uit te wisselen en om elkaar aan te vullen. Deze training, inclusief de intervisiemomenten, wordt begeleid door René de Boer en Wouter Massier.

*In deze beschrijving leest u ouders, dit kan ook gelezen worden als (alleenstaande) ouder, opvoeder of verzorger.

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Dit zeggen jullie over onze outdoor

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Dit zeggen jullie over onze outdoor

Bekijk alle reviews