Het groeien van meisje naar vrouw is een ontwikkeling die bij de één rustig verloopt en die er bij de ander heftig aan toe gaat. Dit kan komen door de dingen die zij meemaakt, haar karakter en/of de keuzes die zij maakt.

Sommige meiden doorlopen de basisschool zonder problemen. Anderen vinden het zo lastig om met andere kinderen, met het gezag van de leerkracht of met hun eigen emoties om te gaan, dat ze daar wat extra ondersteuning in kunnen gebruiken. Soms zijn er ook heftige levensgebeurtenissen, zoals een scheiding of een overlijden van een dierbare, die maken dat een meisje vastloopt. Wat de oorzaak ook is van weerbaarheidsproblemen, agressieproblemen of bijvoorbeeld te weinig sociale vaardigheden, de meidengroepen van IKOS kunnen haar wellicht verder helpen.

Voor meiden vanaf een jaar of 9 tot 18 jaar hebben wij groepshulpverlening ontwikkeld. In de groep is iedereen er met haar eigen hulpvraag en kunnen de meiden ook goed van elkaars kwaliteiten leren. Zo kan de één willen leren om beter voor zichzelf op te komen en kan de ander willen leren om beter met haar emoties om te gaan.

De inhoud van het groepswerk

De groepen vinden plaats in de zaal bij IKOS (de oefenruimte). Er wordt psychofysiek gewerkt. Dit betekent dat er niet alleen over de dingen gepraat wordt, maar ook aan de hand van oefeningen ervaren wordt hoe dingen voor haar zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vertrouwen hebben in de ander en hoe ze samenwerkt. In de oefeningen die gedaan worden, is vaak terug te zien hoe iemand zich in het dagelijks leven beweegt. Dit wordt haar verteld waarna ze ook direct kan oefenen met nieuw gedrag. Daarnaast is er ook ruimte voor haar verhaal over de dingen die ze heeft meegemaakt in haar dagelijks leven.

De leidraad door de hulpsverlening heen is het leren herkennen van:

 • Lichaamsignalen, bij bijvoorbeeld oplopende spanning
 • Emoties
 • Gedachten
 • Gedrag in sociale situaties
‘Groepstrainingen...minder eng dan verwacht’

Themagericht werken

De meiden leren hoe ze op een goede manier met zichzelf en anderen om kunnen gaan. Er wordt met thema’s gewerkt, die weer gekoppeld worden aan de bovengenoemde punten. De thema’s die voorbij komen zijn:

 • Contact aangaan met anderen
 • Het kennen en respecteren van je grenzen en die van de ander
 • Samenwerken
 • Ruimte nemen en afstaan
 • Leiding en initiatief nemen en accepteren
 • Vertrouwen
 • Kracht en agressie reguleren
 • Macht en onmacht
 • Lichaamsbeleving
 • Ontspannen en inspannen
 • Balans en veerkracht

Bewegingsgerichte en lichaamsgerichte oefeningen

Aan de hand van psychofysieke oefeningen leert ze bijvoorbeeld om controle te krijgen over haar agressie of impulsen, om te gaan met haar emoties en/of voor zichzelf op te komen. Hierdoor gaat ze beter in haar vel zitten en lukt het steeds meer om de kwaliteiten die ze heeft te gebruiken.

De hulpverleners maken gebruik van verschillende werkvormen uit de cognitieve gedragstherapie, contextuele therapie, psychosociale therapie, psychomotorische therapie en martiale sporten zoals judo.

De groepen zijn verdeeld naar leeftijd, zodat de meiden van hun leeftijdsgenoten kunnen leren hoe zij omgaan met dingen waar zij tegen aan lopen. Het zijn open groepen, waardoor ze het hele jaar kunnen instromen en ook weer uitstromen wanneer dit voor hen passend is.

Dit zeggen jullie over onze outdoor

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Dit zeggen jullie over onze outdoor

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Bekijk alle reviews