Leren samenwerken, opkomen voor jezelf, op een goede manier omgaan met kinderen die niet je vriend(in) zijn, je mening geven en/of eervol in actie komen als je gepest wordt. Dit zijn allemaal thema's die in de training 'Opkomen voor jezelf' naar voren komen.

Ontwikkeling

Bovenstaande vaardigheden helpen dat kinderen/jongeren om gelukkig en zelfstandig te kunnen leven. Heel veel kinderen/jongeren leren dit met vallen en opstaan en gelukkig komen de meesten als evenwichtige mensen uit de puberteit. Maar er zijn ook kinderen/jongeren die, om diverse redenen, in hun ontwikkeling achterblijven en niet op een goede manier leren met zichzelf en met anderen om te gaan.

Om beide groepen kinderen te helpen zich op een goede manier te ontwikkelen heeft IKOS de training ‘Opkomen voor jezelf’ ontwikkeld voor het basisonderwijs. Op middelbare scholen kan deze training ook aan beide groepen jongeren gegeven worden, aangepast op hun ontwikkelingsniveau en soms ook onder een andere naam. Overal waar in dit artikel dus over ‘kinderen’ gesproken wordt, kun je daarom zonder problemen ‘jongeren’ lezen.

‘Een actief programma is met heel veel leuke fysieke oefeningen’

Ook praten, maar vooral veel doen

‘Opkomen voor jezelf’ is een psychofysiek programma. Dit betekent dat het een actief programma is met heel veel leuke fysieke oefeningen. We leren kinderen om stevig te staan, hoe ze grenzen aan kunnen geven, hoe ze de grenzen van een ander kunnen respecteren en hoe ze in actie kunnen komen als dat nodig is. Er wordt veel met elkaar geoefend, wat ook de sfeer in een groep ten goede komt.

Plezier in de training, plezier met elkaar

‘Opkomen voor jezelf’ is een combinatie van een weerbaarheidstraining, een sociale vaardigheidstraining, een anti-pest programma en een agressieregulatie-training. Omdat het een echte doe-training is, vinden de meeste kinderen het ontzettend leuk om er aan mee te doen.

Een standaard training bestaat uit 10 bijeenkomsten van 1,5 uur training en een half uur evaluatie met de groepsdocent. De training vindt bij voorkeur plaats in een kleine gymzaal. Vooraf aan de training organiseren we een ouderavond om ouders te betrekken bij het leerproces van hun kinderen. Dit programma wordt in de meeste gevallen seksespecifiek aangeboden.

De inhoud van de training is gebaseerd op verschillende methodieken, waaronder Rots en Water en de psychomotorische therapie. De trainers zijn gecertificeerde Rots & Water trainers.

‘Opkomen voor jezelf’ kan ook op individuele basis worden verzorgd.

Dit zeggen jullie over onze outdoor

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Dit zeggen jullie over onze outdoor

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Bekijk alle reviews