Een gevolg van de stelling 'de mens als therapeut' is het besef dat jijzelf het belangrijkste therapiemiddel bent in het contact met de cliënt. In leertherapie word je aangemoedigd om jezelf te verkennen en je eigen stijl te ontwikkelen en te leren vertrouwen op je ontwikkelde intuïtie en vakmanschap.

Jouw leven
Tijdens de leertherapie werk je aan een aantal situaties die in je eigen leven spelen. Dit leidt tot nieuwe inzichten. De bedoeling is dat je je eigen groei en ontwikkeling bevordert. Tegelijkertijd ervaar je hoe het is om je als cliënt over te geven aan een ander.

Daarnaast krijg je de gelegenheid om te proeven hoe een therapeut werkt. Welke vragen worden er gesteld en hoe logisch volgen de vragen elkaar op? Er vindt een stuk reflectie plaats over het therapieproces.

Doelen
Leertherapie heeft als doel een goede therapeut te worden. Samen zorgen we er voor dat er een proces van bewustwording op gang komt en dat je het inzicht in jezelf vergroot, om zo uiteindelijk beter te kunnen functioneren in je persoonlijke leven, maar ook binnen je (toekomstige) werk. Het is de bedoeling dat je in elke situatie het contact met jezelf behoudt en daardoor met de ander.

Afhankelijk van jouw leerdoelen, kunnen onderstaande thema's aan bod komen:

 • Mag ik er zijn?
 • Mag de ander er zijn?
 • Grenzen stellen
 • Afwijzing
 • Afstand versus nabijheid
 • Macht versus onmacht
 • Onzekerheid versus zekerheid
 • Communicatie

Werkwijze
Van belang is om je eigenaardigheden goed te leren kennen. Je onderzoekt hoe je communicatiestijl is en wanneer dat goed of juist minder goed werkt. Ook onderzoek je je verleden om na te gaan welke krachten jouw denken, voelen en doen hebben gevormd en welke gevoeligheden je eraan hebt overgehouden. Je persoonlijke ontwikkelingsweg is het reservoir van ervaringen van waaruit je in de rol van therapeut denkt, voelt en handelt.

Leertherapie wordt gegeven in een groepje van maximaal 3 personen. Samen wordt gekeken wat jouw leerdoelen zijn. Van iedere zitting wordt een reflectieverslag geschreven en aan alle betrokkenen verstuurd. Na afronding van de leertherapie schrijft de leertherapeut een verklaring uit waarin het aantal uren leertherapie staat vermeld.

De wijze zoekt wat in hemzelf zit, de dwaas zoekt daarbuiten. (Confusius)


Heb je een vraag over dit onderwerp?

Geef ons dan een belletje of stuur een bericht.
We beantwoorden je vragen graag.

Wat anderen zeggen

 • De vrouwengroep die ik afgelopen maanden heb gevolgd, sluit prachtig aan bij de gedachte ‘niet denken maar doen’! De opzet is divers en de onderdelen zijn...

  Lees meer...