Onze lichaamsgerichte psychosociale hulpverlening komt voort uit de psychomotorische therapie. In onze westerse maatschappij wordt vaak een groot beroep gedaan op je denkvermogen. Juist daarom is lichaamsgerichte hulpverlening voor velen een uitdaging. Het leert je zien dat je hoofd en je lijf één geheel zijn en constant met elkaar samenwerken. En het leert je om ook vanuit die balans te leven.

Werkvormen
Binnen onze lichaamsgerichte psychosociale hulpverlening wordt gekeken hoe je met jezelf, met anderen, met de opdrachten en met het materiaal omgaat. Er wordt gekeken naar je gedrag, je gevoelens en je gedachten. Aan de hand van werkvormen en interventies gericht op lichaamsbeleving en het handelen in bewegingssituaties leer je jezelf beter kennen en je processen sturen. De werkvormen bestaan uit oefensituaties uit sport- en bewegingsonderwijs en uit lichaamsgerichte oefeningen. Voorbeelden hiervan zijn balspelen en vechtsporten, ademhalings- en ontspanningsoefeningen. Net als in de psychomotorische therapie biedt dit een veilige plek om je gevoelens en gedachten te onderzoeken, nieuwe ervaringen op te doen en te experimenteren met ander gedrag.

Gedragsverandering
Het doel van de lichaamsgerichte hulpverlening is om gedragsverandering tot stand te brengen of een bijdrage daaraan te leveren en daarmee bepaalde problemen weg te nemen of te verminderen. Ook kunnen nieuwe ervaringen op het gebied van voelen en denken opgedaan worden. Je kunt leren om (lichaams)signalen te herkennen, voordat bepaalde problemen verergeren. Je kunt dan tijdig maatregelen nemen waar jij baat bij hebt. Ook kun je met behulp van lichaamsgerichte oefeningen bepaald gedrag ontdekken, waardoor je beter met lichamelijke of geestelijke problemen om kunt gaan. Lichaamsgerichte hulpverlening is bedoeld voor mensen met psychische, psychosociale en/of psychosomatische problemen. Je kunt daarbij denken aan spanningen, angst, somberheid, piekeren, onzekerheid, moeite met sociale contacten en/of lichamelijk contact, geen nee kunnen zeggen of een negatief zelfbeeld. Ook wanneer je merkt dat alleen praten over je problemen niet werkt of wanneer het verstandelijk benaderen van problemen geen oplossing biedt, kan lichaamsgerichte hulpverlening je veel bieden. Deze vorm wordt als individuele toegepast, maar bestaat ook in groepsverband. Deze vorm van hulpverlening is zowel geschikt voor kinderen, adolescenten als voor volwassenen.

Een voorbeeld
Een psychisch beschadigde jongen van 8 jaar met een depressieve stoornis zegt geen woord, alleen soms functioneel. Door hem fysieke uitdagingen aan te bieden, kan hij, naast zijn depressieve gevoelens ook positieve gevoelens ervaren. Lichaamsgerichte psychosociale hulpverlening kan aansluiten bij deze positieve belevingen en kan vanuit veiligheid en het zich goed voelen een goede ingang bieden naar het verwerken van het verleden.


Heb je een vraag over dit onderwerp?

Geef ons dan een belletje of stuur een bericht.
We beantwoorden je vragen graag.

Wat anderen zeggen

  • In het begin van 2014 hebben veel leerlingen op hun school in Putten de training Opkomen voor jezelf gevolgd. Een aantal leerlingen schreef hierover een...

    Lees meer...