Psychosociale hulpverlening betreft het ondersteunen en weer op weg helpen van mensen met klachten die ontstaan door problemen op persoonlijke,
relationele of maatschappelijke gebieden.

Balans

Ieder mens kent in zijn of haar leven periodes van onzekerheid, van ontevredenheid over zichzelf en het contact met anderen. Soms krijgen mensen het gevoel vast te zitten, te blijven hangen in oude gevoelens en oude gedragspatronen. Soms blijf je belangrijke beslissingen maar uitstellen of maak je dingen mee die je uit je evenwicht brengen. Zulke periodes horen bij een mensenleven. Ze dwingen je tot het vinden van een nieuwe balans en het maken van nieuwe keuzes om zo tot verdere groei en ontwikkeling te komen. Soms red je dat niet alleen. Een psychosociaal therapeut kan je, via gesprekken en lichaamsgerichte oefeningen, helpen weer vat op je leven te krijgen.

Psychosociale problemen

Bij psychosociale problemen gaat het om twee problemen die met elkaar samenhangen:

  1. Psychische problemen die te maken hebben met gevoelens en gedachten. Je voelt je bijvoorbeeld somber, verlaten, angstig of boos.
  2. Sociale problemen die te maken hebben met andere mensen of instanties. Je hebt bijvoorbeeld moeilijkheden met je partner, kinderen, familie, buren, collega's, je baas, belastingdienst, woningbouwvereniging of de gemeente.

Reactie

Iedereen reageert op een andere manier op psychosociale problemen. Sommige mensen trekken zich terug, worden stil en somber. Anderen worden gespannen, opvliegend en agressief. Weer anderen vluchten in alcohol of drugs. Dit gedrag kan tot nieuwe problemen leiden thuis, met andere mensen of met instanties. Jongeren kunnen problemen krijgen met hun ouders, broers of zussen en/of op school. Iemand met psychosociale problemen kan ook lichamelijke klachten krijgen. Bijvoorbeeld hoofdpijn, hartkloppingen of slecht slapen.

Werkwijze

Kun jij wel wat psychosociale ondersteuning gebruiken, maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek. In dat gesprek inventariseer je samen met de psychosociaal therapeut wat je hulpvraag is. Er wordt je duidelijk wat IKOS voor je kan betekenen en jullie maken samen een plan van aanpak. In een aantal sessies van een uur werk je aan de voor jou belangrijkste uitdagingen in je huidige leven. Het gaat om praktische hulp waar je meteen wat aan hebt, zodat je zelf weer verder kunt.

Dialoog

Tijdens de sessies kiest de therapeut werkvormen waarvan hij/zij denkt dat die voor jou het meest helpend zijn. Bijzondere aandacht krijgt jouw manier van reageren op mensen en situaties. Het opzoeken van de dialoog (het gesprek) en het contact met de ander in plaats van jezelf terugtrekken en het alleen willen oplossen. Je oefent met de manier van omgaan met anderen en situaties. Je leert hierbij om anderen te kunnen zien en horen, waarbij je jouw eigenheid en eigenwaarde niet verliest of overschreeuwt. Op deze manier kan je zorgen voor anderen en voor je laten zorgen.

Zelfhulp

Een belangrijk element binnen de hulpverlening is psycho-educatie, waarmee de therapeut je inzicht geeft in jouw psychosociaal proces (denken/voelen/handelen). Het doel hiervan is om jezelf op dit moment te leren helpen met je huidige hulpvraag, en dat je ook op latere momenten in staat zult zijn jouw processen te herkennen en ze tijdig om te buigen naar gewenst gedrag.


Heb je een vraag over dit onderwerp?

Geef ons dan een belletje of stuur een bericht.
We beantwoorden je vragen graag.

Wat anderen zeggen

  • In het begin van 2014 hebben veel leerlingen op hun school in Putten de training Opkomen voor jezelf gevolgd. Een aantal leerlingen schreef hierover een...

    Lees meer...