Psychosociale hulpverlening betreft het ondersteunen en weer op weg helpen van mensen met klachten die een reactie zijn op persoonlijke, relationele of maatschappelijke problemen.

Balans
Ieder mens kent in zijn of haar leven periodes van onzekerheid, van ontevredenheid over zichzelf en het contact met anderen. Soms krijg je het gevoel vast te zitten, te blijven hangen in oude gevoelens en oude gedragspatronen. Soms blijf je belangrijke beslissingen maar uitstellen of maak je dingen mee die je volkomen uit je evenwicht brengen. Zulke periodes horen bij een mensenleven. Ze dwingen je tot het vinden van een nieuwe balans en het maken van nieuwe keuzes om zo tot verdere groei en ontwikkeling te komen. Soms red je dat niet alleen. Een psychosociaal therapeut kan je, via gesprekken en lichaamsgerichte oefeningen, helpen weer vat op je leven te krijgen.

Psychosociale problemen
Bij psychosociale problemen gaat het om twee soorten problemen die met elkaar samenhangen:
1. Psychische problemen die te maken hebben met gevoelens en gedachten. Je voelt je bijvoorbeeld somber, verlaten, angstig of boos.
2. Sociale problemen die te maken hebben met andere mensen of instanties. Je hebt bijvoorbeeld moeilijkheden met je partner, kinderen, familie, buren, collega's, je baas, belastingdienst, woningbouwvereniging of de gemeente.

Reactie
Iedereen reageert op een andere manier op psychosociale problemen. Sommige mensen trekken zich terug, worden stil en somber. Anderen worden gespannen, opvliegend en agressief. Weer anderen vluchten in alcohol of drugs. Dit gedrag kan tot nieuwe problemen leiden thuis of met andere mensen en instanties in je omgeving. Jongeren kunnen problemen krijgen met hun ouders, broers of zussen en op school. Iemand met psychosociale problemen krijgt ook vaak lichamelijke klachten. Bijvoorbeeld hoofdpijn, hartkloppingen of slecht slapen.

Werkwijze
Kun jij wel wat psychosociale ondersteuning gebruiken, maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek. In dat gesprek inventariseer je samen met de psychosociaal therapeut wat je hulpvraag is. Er wordt je duidelijk wat IKOS voor je kan betekenen en jullie maken samen een plan van aanpak. In een aantal sessies van een uur, werk je aan de voor jou belangrijkste uitdagingen in je huidige leven. Het gaat om praktische hulp waar je meteen wat aan hebt, zodat je zelf weer verder kunt.

Dialoog
Tijdens het proces kiezen we intuïtief voor werkvormen uit de moderne psychotherapie die bij jou en bij ons passen. Bijzondere aandacht krijgt de werkelijke ontmoeting tussen jou en de mensen die in relatie staan tot elkaar. Het opzoeken van de dialoog en het contact met de ander in plaats van terugtrekken en kiezen voor isolement en vlucht. De ander kunnen (aan)zien en (aan)horen met besef en behoud van eigenheid en eigenwaarde, gericht op wederzijdse zorg, erkenning en onderhandeling.

Zelfhulp
Een belangrijk element binnen de hulpverlening is psycho-educatie, waarmee de therapeut je inzicht geeft in jouw psychologische processen. Doel daarvan is dat je jezelf nu leert helpen maar ook bij latere crises in staat zult zijn processen te herkennen en ze tijdig om te buigen.


Heb je een vraag over dit onderwerp?

Geef ons dan een belletje of stuur een bericht.
We beantwoorden je vragen graag.

Wat anderen zeggen

  • De vrouwengroep die ik afgelopen maanden heb gevolgd, sluit prachtig aan bij de gedachte ‘niet denken maar doen’! De opzet is divers en de onderdelen zijn...

    Lees meer...