Psychosociale hulpverlening betreft het ondersteunen en weer op weg helpen van mensen met klachten die ontstaan door problemen op persoonlijke, relationele of maatschappelijke gebieden.

Ieder mens kent in zijn of haar leven periodes van onzekerheid, van ontevredenheid over zichzelf en het contact met anderen. Soms krijgen mensen het gevoel vast te zitten, te blijven hangen in oude gevoelens en oude gedragspatronen. Soms blijf je belangrijke beslissingen maar uitstellen of maak je dingen mee die je uit je evenwicht brengen. Zulke periodes horen bij een mensenleven. Ze dwingen je tot het vinden van een nieuwe balans en het maken van nieuwe keuzes om zo tot verdere groei en ontwikkeling te komen. Soms red je dat niet alleen. Een psychosociaal therapeut kan je, via gesprekken en lichaamsgerichte oefeningen, helpen weer vat op je leven te krijgen.

Bij psychosociale problemen gaat het om twee problemen die met elkaar samenhangen:

    1. Psychische problemen die te maken hebben met gevoelens en gedachten. Je voelt je bijvoorbeeld somber, verlaten, angstig of boos.
    2. Sociale problemen die te maken hebben met andere mensen of instanties. Je hebt bijvoorbeeld moeilijkheden met je partner, kinderen, familie, buren, collega’s, je baas, belastingdienst, woningbouwvereniging of de gemeente.
Relatietherapie bij IKOS Training & Hulpverlening

Iedereen reageert op een andere manier op psychosociale problemen. Sommige mensen trekken zich terug, worden stil en somber. Anderen worden gespannen, opvliegend en agressief. Weer anderen vluchten in alcohol of drugs. Dit gedrag kan tot nieuwe problemen leiden thuis, met andere mensen of met instanties. Jongeren kunnen problemen krijgen met hun ouders, broers of zussen en/of op school. Iemand met psychosociale problemen kan ook lichamelijke klachten krijgen. Bijvoorbeeld hoofdpijn, hartkloppingen of slecht slapen.

‘Doe wat je kunt, met wat je hebt, hier en nu’

Kun jij wel wat psychosociale ondersteuning gebruiken, maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek. In dat gesprek inventariseer je samen met de psychosociaal therapeut wat je hulpvraag is. Er wordt je duidelijk wat IKOS voor je kan betekenen en jullie maken samen een plan van aanpak. Hierbij worden regelmatig voor jou belangrijke anderen betrokken, bijvoorbeeld partner, familie en/of vrienden. In een aantal sessies van een uur werk je aan de voor jou belangrijkste uitdagingen in je huidige leven. Het gaat om praktische hulp waar je meteen wat aan hebt, zodat je zelf weer verder kunt.

Tijdens de sessies kiest de therapeut werkvormen waarvan hij/zij denkt dat die voor jou het meest helpend zijn. Bijzondere aandacht krijgt jouw manier van reageren op mensen en situaties. Het opzoeken van de dialoog (het gesprek) en het contact met de ander in plaats van jezelf terugtrekken en het alleen willen oplossen. Je oefent met deze manier van omgaan met anderen en situaties. Je leert hierbij om anderen te kunnen zien en horen, waarbij je jouw eigenheid en eigenwaarde niet verliest of overschreeuwt. Op deze manier kan je zorgen voor anderen en voor je laten zorgen.

Een belangrijk element binnen de hulpverlening is psycho-educatie, waarmee de therapeut je inzicht geeft in jouw psychosociaal proces. Jouw denken, voelen en handelen. Hierdoor leer je niet alleen dingen voor je huidige hulpvraag, maar ook voor latere momenten. Zodat je in de toekomst jouw processen eerder kunt herkennen en tijdig om te buigen naar gewenst gedrag.

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Dit zeggen jullie over onze outdoor

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Dit zeggen jullie over onze outdoor

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Bekijk alle reviews