Supervisie is een leertraject onder leiding van een supervisor, waarbij methodisch wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen die iemand heeft ten aanzien van zijn of haar werk. Het is een vorm van reflecteren op de eigen werkpraktijk en werkstijl. Het geeft zicht op welke situaties problemen kunnen opleveren, waar dit mee te maken kan hebben, hoe je ermee omgaat en welke alternatieven er zijn.

Overtuigingen
In een supervisiegesprek verken je en herken je vaste patronen en ga je op zoek naar dieperliggende motieven en overtuigingen, omdat die sturend zijn. Niet alleen voor je eigen handelen maar ook hoe je omgaat met die mensen om je heen. Zo worden denken, voelen, willen en handelen goed op elkaar afgestemd.

Leren
Bij supervisie ligt het accent op het leren. De supervisor begeleidt je om je eigen werkervaringen zodanig te overdenken en te doorzien dat het leidt tot een beter functioneren, voor nu en in de toekomst.

Uitspraak van een supervisor: "Mensen worden groter en knapper van supervisie. Ze ontdekken hun eigen kracht en kunnen gericht hun eigen weg volgen. Emoties en het rationele denken worden gescheiden, zodat er ruimte ontstaat voor ontwikkeling en nieuwe denkwijzen".

Werkwijze
Na een intake wordt het aantal sessies vastgesteld en een eventuele terugkoppeling met de opdrachtgever afgesproken. Aan de hand van door de supervisant opgestelde leerdoelen gaat de supervisant aan het werk. Van de sessie maakt de supervisant een reflectieverslag. Per sessie wordt het reflectieverslag besproken en een werkinbreng behandeld.

De supervisor en de supervisant kijken samen naar de kwaliteiten die de supervisant heeft. Draagkracht en draaglast zijn thema's die worden uitgelicht. Het doel is een nog betere professional worden dan iemand al is. Er kan individueel worden gewerkt, maar ook in groepjes van maximaal drie supervisanten.


Heb je een vraag over dit onderwerp?

Geef ons dan een belletje of stuur een bericht.
We beantwoorden je vragen graag.

Wat anderen zeggen

  • De vrouwengroep die ik afgelopen maanden heb gevolgd, sluit prachtig aan bij de gedachte ‘niet denken maar doen’! De opzet is divers en de onderdelen zijn...

    Lees meer...