De mensen binnen IKOS vormen een gespecialiseerd bureau voor psychomotorische therapie (PMT) en psychosociale hulpverlening. Wij ondersteunen mensen die zich persoonlijk of professioneel verder willen ontwikkelen. Ons credo luidt “Ik wil verder!”

Iedere trainer en hulpverlener die zich verbindt aan IKOS werkt conform het gedachtegoed en de waarden en normen van de organisatie en behoudt tegelijkertijd volledige autonomie en verantwoordelijkheid over het eigen functioneren. Dit doen wij vanuit ieders persoonlijke, professionele inzet binnen een multidisciplinaire overlegstructuur waarbij we mensen stimuleren, structureren en beschermen in hun veranderingsproces.

IKOS betekent bewegen, en wel in een dubbele betekenis. Innerlijke beweging van de geest en uiterlijke beweging van het lichaam. Deze naam past ons goed, want wij helpen mensen om in beweging te komen, zowel door gesprekken, als door lichaamsgerichte oefeningen.

‘De begeleiding van IKOS heeft me op vele fronten vooruit geholpen’

Geschiedenis

IKOS Training & Hulpverlening is ontstaan uit de fusie van twee particuliere praktijken voor psychosociale hulpverlening, te weten The Youth Factory en Balans.

René de Boer startte in 1995 een vrijgevestigde praktijk onder de naam ‘The Youth Factory’. Hij richtte zich hiermee op jongeren tussen 12 en 35 jaar die dreigden vast te lopen in een steeds complexer wordende maatschappij. Anja Kruijsbergen startte in 1999 haar praktijk ‘Balans,’ waarin ze mensen ondersteunde die door omstandigheden in disbalans waren geraakt. In 2000 ontstond een samenwerking tussen Anja en René. Beide therapeuten deelden hun passie voor lichaamsgericht werken. Tegelijkertijd vulden ze elkaar goed aan op andere therapievormen, zoals vechtsporten en Gestalt-therapie. De samenwerking werd hechter. Zij werkten hun visie op hulpverlening verder uit en samen werkten zij met meiden-, vrouwen-, mannen- en echtparengroepen om uiteindelijk in 2004 verder te gaan onder één nieuwe naam: IKOS Training & Hulpverlening.

Vanaf 2010 is het team uitgebreid met twee psychomotorisch therapeuten. Op onze locatie in Harderwijk zijn er tegenwoordig 11 therapeuten en trainers werkzaam.

In 2014 is IKOS Houten ontstaan onder leiding van Bas van der Brugge, waarna het team is doorgegroeid naar 3 therapeuten.

Werkwijze

IKOS vormt een expertisecentrum op het gebied van lichaamsgerichte werkvormen en seksespecifieke Training & Hulpverlening, toegespitst op vocale en non-vocale werkvormen. Wij bekijken de mens vanuit een holistisch relationeel mensbeeld, waarbij alle gedachten, gevoelens en gedragingen in relatie staan tot de omgeving en de ander. Ik, jij en wij zijn onderdeel van de gesprekken. De mens en de wereld zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar voortdurend. In de ontmoeting mag het verhaal er zijn en door verkenning, herkenning en erkenning kan verdere groei ontstaan.

Hulpverlenings- & trainingsvormen

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende hulpverlenings- en trainingsvormen. Onder andere contextuele hulpverlening, ervaringsgerichte psychosociale hulpverlening, psychomotorische therapie, lichaamsgerichte hulpverlening en Gestalttherapie.

IKOS, omdat je verder wilt!