De mensen binnen IKOS vormen een gespecialiseerd bureau voor psychofysieke training en psychosociale hulpverlening. Wij ondersteunen mensen die zich persoonlijk of professioneel verder willen ontwikkelen. Ons credo luidt “Ik wil verder!”

Iedere trainer en hulpverlener die zich verbindt aan IKOS werkt conform het gedachtegoed en de waarden en normen van de organisatie en behoudt tegelijkertijd volledige autonomie en verantwoordelijkheid over het eigen functioneren. Dit doen wij vanuit ieders persoonlijke, professionele inzet binnen een multidisciplinaire overlegstructuur waarbij we mensen stimuleren, structureren en beschermen in hun veranderingsproces.

De naam IKOS komt uit het Grieks en betekent bewegen en wel in een dubbele betekenis. Innerlijke beweging van de geest en uiterlijke beweging van het lichaam. Deze naam past ons goed, want wij helpen mensen om in beweging te komen, zowel door gesprekken, als door lichaamsgerichte oefeningen.

Geschiedenis
IKOS training & hulpverlening is ontstaan uit de fusie van twee particuliere praktijken voor psychosociale hulpverlening, te weten The Youth Factory en Balans.

René de Boer startte in 1995 een vrijgevestigde praktijk onder de naam 'The Youth Factory'. Hij richtte zich hiermee op jongeren tussen 12 en 35 jaar die dreigden vast te lopen in een steeds complexer wordende maatschappij. Anja Kruijsbergen startte in 1999 haar praktijk 'Balans,' waarin ze mensen ondersteunde die door omstandigheden in disbalans waren geraakt. In 2000 ontstond een samenwerking tussen Anja en René. Beide therapeuten deelden hun passie voor lichaamsgericht werken. Tegelijkertijd vulden ze elkaar goed aan op andere therapievormen, zoals vechtsporten en Gestalt-therapie. De samenwerking werd hechter. Zij werkten hun visie op hulpverlening verder uit en samen werkten zij met meiden-, vrouwen-, mannen- en echtparengroepen om uiteindelijk in 2004 verder te gaan onder één nieuwe naam: IKOS training & hulpverlening. 

Huidige team
Vanaf 2010 is het team uitgebreid met twee psychomotorisch therapeuten, te weten Joost Meijer en Gendia van Cappellen. Per 1 januari 2014 is Bas van der Brugge officieel als psychomotorisch therapeut aan IKOS verbonden. Hij gaat zich richten op de omgeving Houten, waardoor IKOS-Houten is ontstaan. Sindsdien zijn er nog vier mensen aan het team toegevoegd. Widolf Gakes was al langer als trainer bij IKOS bekend, maar heeft zich nu ook officieel als outdoor specialist aangesloten. Bas Steenbergen sloot zich, na een periode van kennismaking door stage en werkervaringsplek, ook definitief aan. In juli 2016 is Joke Hellinga aan ons team toegevoegd, na een succesvolle periode voor vervanging. Eind december 2016 sloten als laatst Wouter Massier en Helène Boonen aan.

In 2011 is er een nauwe samenwerking met orthopedagoog en GZ-psycholoog Herman Hulleman met zijn praktijk GewoonByzonder ontstaan. Zowel op diagnostisch vlak als voor de behandelingen is dit een heel prettige aanvulling op het team. Klik op het logo onderaan deze pagina om meer over deze mooie praktijk te lezen.

Werkwijze
IKOS vormt een expertisecentrum op het gebied van lichaamsgerichte werkvormen en seksespecifieke training&hulpverlening, toegespitst op vocale en non-vocale werkvormen. Wij bekijken de mens vanuit een holistisch relationeel mensbeeld, waarbij alle gedachten, gevoelens en gedragingen in relatie staan tot de omgeving en de ander. Ik, jij en wij zijn onderdeel van de gesprekken. De mens en de wereld zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar voortdurend. In de ontmoeting mag het verhaal er zijn en door verkenning, herkenning en erkenning kan verdere groei ontstaan.

Hulpverlenings- & trainingsvormen
Er wordt gebruik gemaakt van verschillende hulpverlenings- en trainingsvormen. Onder andere contextuele hulpverlening, ervaringsgerichte psychosociale hulpverlening, psychomotorische therapie, lichaamsgerichte hulpverlening en Gestalttherapie.

IKOS, omdat je verder wilt!

Lees hier hoe je je kunt aanmelden bij IKOS.

Wat anderen zeggen

  • In het begin van 2014 hebben veel leerlingen op hun school in Putten de training Opkomen voor jezelf gevolgd. Een aantal leerlingen schreef hierover een...

    Lees meer...