Tijdens de behandeling of begeleiding kan er iets mis gaan. Indien je naar je eigen oordeel onzorgvuldig of verkeerd bent behandeld/begeleid, kun je een klacht indienen. Het is belangrijk dat je eerst zelf probeert om de klacht samen met je zorgverlener te bespreken en op te lossen. Het is ook mogelijk hierbij de vertrouwenspersoon van de NFG in te schakelen. Als het niet lukt de klacht op te lossen, kun je een klacht indienen.

Vanwege de Wkkgz is het eigen klachtenreglement van de NFG per 1-1-2017 komen te vervallen. Elke professionele zorgverlener is zelf verantwoordelijk om de regelgeving omtrent de Wkkgz in orde te hebben. De meeste NFG-zorgverleners hebben ervoor gekozen om de afhandeling van klachten via de NFG te laten verlopen. Jouw hulpverlener is volgens de Wkkgz verplicht om jou te vertelen hoe hij/zij de klachtenafhandeling geregeld heeft.

Geeft jouw hulpverlener aan dat hij/zij de klachtenafhandeling via de NFG heeft geregeld, dan moet je dit altijd controleren bij het NFG-secretariaat (info@de-nfg.nl). Zij kunnen jou informeren of de informatie die je hebt verkregen klopt. Is dit het geval, dan zal de afhandeling van klachten volgens dit schema verlopen.

Twijfel je of je een klacht tegen jouw hulpverlener wilt indienen en wil je de zaak eens bespreken met een andere hulpverlener, neem dan contact op met de NFG-counselor Theo Splinter.

IKOS heeft haar klachtenregeling via de NFG geregeld. Waardoor IKOS ook is aangesloten bij CAMCoop, via de NFG. CAM COOP is aangesloten bij de Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen.

De Klachtenfunctionaris
Ook de klachtenfunctionaris zal per 1 januari 2021 via CAM COOP worden geleverd. De CAMCoop heeft de klachtenafhandeling ingekocht bij SCAG. De ervaring leert dat zij haar best doet om bij iedere klacht een passende klachtenfunctionaris in te zetten. Dit is dus niet altijd dezelfde persoon.

Voor adresgegevens van de klachtenfunctionaris kun je ook contact opnemen met het NFG-secretariaat via het mailadres info@de-nfg.nl