Hieronder vind je een overzicht met de prijzen per product.

De meeste hulpverleners van IKOS zijn aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, vakgroep psychosociaal en maatschappelijk werk (NFG-VPMW). De NFG heeft met verschillende zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de vergoeding voor de meeste vormen van hulp die je van de hulpverleners van IKOS kunt krijgen. Welke vormen niet vergoed worden, kan je navragen bij je hulpverlener. Je hebt wel een aanvullende verzekering nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen. Dit gaat meestal via het budget voor de 'alternatieve geneeswijzen.' Hier vind je het overzicht waarin staat welke zorgverzekeraars via de NFG-VPMW vergoeden in 2020. Als het niet in het document genoemd wordt, kan je het budget dat je per jaar (en soms per dag) hebt, opvragen bij de zorgverzekeraar. Geef daarbij aan dat je hulpverlener aangesloten is bij de NFG-VPMW. De hulpverleners die bij de NFG staan geregistreerd, hebben ook een RBCZ-lidmaatschap.

De psychomotorisch therapeuten zijn ook aangesloten bij de NVPMT en de FVB, waardoor je zorgverzekeraar soms vergoedt. Via deze link kom je op het overzicht voor 2020 terecht voor de vergoedingen via de FVB (NVPMT).

Alle werknemers van IKOS houden zich aan de Wkkgz. Dit is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. In deze wet heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt en wat er moet gebeuren als je een klacht hebt over onze zorg. Op de website over de Wkkgz kan je hier meer over lezen.

Op de locatie in Houten zijn er voor de jeugd (tot 18 jaar) contracten afgesloten met de gemeente Lekstroom. Dit geldt voor de gemeenten Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Vianen, Vijfheerenlanden.

De kosten van een intake zijn gelijk aan de hieronder genoemde kosten, afhankelijk van welke vorm van hulpverlening of training je wilt ontvangen. Bij intakes voor de groepen hanteren we het tarief van de psychosociale hulpverlening. Wanneer je tijdens of na de intake besluit om verdere hulp van IKOS te willen ontvangen, wordt de intake in rekening gebracht. Wanneer je tijdens de intake al besluit om niet verder te gaan, wordt deze niet in rekening gebracht.

Hierbij de tarieven m.i.v. 1 januari 2019

Psychosociale hulpverlening
€ 75,- per uur
Relatie-/systeemtherapie
€ 100,- per uur (1 therapeut)
Gezinstherapie (>2pers.)
€ 150,- per uur (2 therapeuten)
Supervisie
€ 100,- per uur
Coaching
€ 100,- per uur

Kindergroepen
€ 81,- per maand (2x per maand 1,5u)
Jongerengroepen
€ 22,50 per uur (1x per week 1,5u)
Mannengroepen
€ 22,50 per uur (1x per week 2u)
Vrouwengroep
€ 22,50 per uur (2x per maand 2u)


Indien de producten BTW-plichtig zijn, zijn deze bedragen inclusief.

Wat anderen zeggen

  • In het begin van 2014 hebben veel leerlingen op hun school in Putten de training Opkomen voor jezelf gevolgd. Een aantal leerlingen schreef hierover een...

    Lees meer...