Psychomotorische of psychosociale therapie

€ 90,- per uur (individueel) / € 110,- per uur (meerdere personen)

Relatie-/ Psychosociale therapie

€ 110,- per uur (1 therapeut)

Gezinstherapie

€ 180,- per uur (2 therapeut)

Supervisie

€ 115,- per uur (incl. btw)

Coaching

€ 115,- per uur (incl. btw)

  • Tarieven m.i.v. 1 januari 2024
  • Groepstarieven kunnen per locatie en groep verschillen in verband met groepsgrootte

Kindergroep

€ 30,00 per uur (1x per week 1,5u)

Jongerengroep

€ 30,00 per uur (1x per week 1,5u)

Volwassengroepen

€ 30,00 per uur (1x per week 2u)

De kosten van een intake zijn gelijk aan de hierboven genoemde kosten, afhankelijk van welke vorm van hulpverlening of training je wilt ontvangen. Bij intakes voor de groepen hanteren we het tarief van de psychosociale hulpverlening. Wanneer je tijdens of na de intake besluit om verdere hulp van IKOS te willen ontvangen, wordt de intake in rekening gebracht. Wanneer je tijdens de intake al besluit om niet verder te gaan, wordt deze niet in rekening gebracht.

De meeste hulpverleners van IKOS zijn aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, vakgroep psychosociaal en maatschappelijk werk (NFG-VPMW). De NFG heeft met verschillende zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de vergoeding voor de meeste vormen van hulp die je van de hulpverleners van IKOS kunt krijgen. Welke vormen niet vergoed worden, kan je navragen bij je hulpverlener. Je hebt wel een aanvullende verzekering nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen. Dit gaat meestal via het budget voor de ‘alternatieve geneeswijzen.’ Hier vind je het overzicht waarin staat welke zorgverzekeraars via de NFG-VPMW vergoeden in 2024. Als het niet in het document genoemd wordt, kan je het budget dat je per jaar (en soms per dag) hebt, opvragen bij de zorgverzekeraar. Geef daarbij aan dat je hulpverlener aangesloten is bij de NFG-VPMW. De hulpverleners die bij de NFG staan geregistreerd, hebben ook een RBCZ-lidmaatschap.

De psychomotorisch therapeuten zijn ook aangesloten bij de NVPMT en de FVB, waardoor je zorgverzekeraar soms vergoedt. Via deze link kom je op het overzicht voor 2024 terecht voor de vergoedingen via de FVB (NVPMT).

Alle werknemers van IKOS houden zich aan de Wkkgz. Dit is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. In deze wet heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt en wat er moet gebeuren als je een klacht hebt over onze zorg. Op de website over de Wkkgz kan je hier meer over lezen.

Op de locatie in Houten zijn er voor de jeugd (tot 18 jaar) contracten afgesloten met de gemeente Lekstroom. Dit geldt voor de gemeenten Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Vianen, Vijfheerenlanden.