Michel wil bouwen aan zijn toekomst, maar loopt vast door zijn gebrek aan vertrouwen in anderen. Door middel van beeldtaal brengt René Michels leven in beeld en laat zien dat dit voortkomt uit de vertrouwensbreuk met zijn moeder. René gunt Michel dat hij gaat zien dat het beschamen van vertrouwen niet altijd bewust is, maar ook uit onvermogen kan voortkomen.

Wat anderen zeggen

  • In het begin van 2014 hebben veel leerlingen op hun school in Putten de training Opkomen voor jezelf gevolgd. Een aantal leerlingen schreef hierover een...

    Lees meer...