Michel wil bouwen aan zijn toekomst, maar loopt vast door zijn gebrek aan vertrouwen in anderen. Door middel van beeldtaal brengt René Michels leven in beeld en laat zien dat dit voortkomt uit de vertrouwensbreuk met zijn moeder. René gunt Michel dat hij gaat zien dat het beschamen van vertrouwen niet altijd bewust is, maar ook uit onvermogen kan voortkomen.

Wat anderen zeggen

  • Na mijn problemen jarenlang voor me te hebben uitgeschoven kwam ik ten langen leste tweewekelijks een uurtje praten met een van de therapeuten en dat hielp, maar...

    Lees meer...