Wesley is een gedreven psychomotorisch therapeut die graag mensen helpt om meer te leven door fysieke, mentale en emotionele vrijheid. De mens als organisme, zijn gevoelswereld en de omgeving staan hierbij centraal.

‘Beweeg om je lichaam te vertellen dat je verder wilt!’

IKOS Training & Hulpverlening is van oorsprong een bewegende instelling. Als trainers en hulpverleners beïnvloeden wij naast de sociaal-emotionele beweging ook de fysieke beweging. Dit sprak Wesley erg aan. Vanaf 2016 is hij verbonden aan IKOS, eerst als stagiair en vanaf 2018 als franchisenemer. Hij studeerde Psychomotorische therapie aan de Chr. Hogeschool Windesheim in Zwolle. In september 2017 studeerde hij af als psychomotorisch therapeut. In 2021 heeft Wesley de opleiding vitaliteitstherapeut afgerond bij Chivo Opleidingen.

Wesley heeft expertise en wetenschappelijke kennis op het domein van bewegen, lichaamsbeleving, energie, motivatie en veerkracht. Wesley kenmerkt zich door zijn positiviteit, geduld, creativiteit en kritische/analytische denkwijze.

Bewegen, surfen en gitaarspelen zijn dingen waar Wesley van geniet. Hierin vindt hij uitdaging en kan hij zichzelf steeds verder ontwikkelen.

Wesley richt zich binnen IKOS op de hulpverlening aan jongemannen, zowel individueel als in de 18+ groep. Op een positieve en stimulerende manier helpt hij jongens door middel van PMT interventies en speelse interactie meer te leren over zichzelf. Enerzijds focust Wesley zich op de jeugd & volwassenen binnen IKOS en anderzijds richt Wesley zich op het geven van workshops en trainingen in het kader van vitaliteit.

“Waardigheid is niet iets wat je krijgt, maar wat je inherent hebt als mens!”

Vitaliteit draait om de energie die nodig is om een waardig leven op te kunnen bouwen. Het draait hierbij niet om de zoektocht naar geluk of per se een gelukkig leven leiden, maar om een waardig leven. Wat jij de moeite waard vindt is nogal persoonlijk. Het belangrijkste is dat je het nooit in je eentje doet, maar met de mensen met wie je wilt zijn en de mensen met wie je moet samenwerken. Het klinkt tegenstrijdig, maar alleen samen kan een ieder zijn persoonlijke basisbehoeften bevredigen. Dat is de basis voor duurzame vitaliteit.

Bevindt je je in een specifieke situatie in je leven? Sta dan eens stil bij de volgende vragen: Leef je niet teveel in je comfortzone? Ontwikkel jezelf nog genoeg? Kun je je gevoelens delen met de mensen met wie je graag samen wilt zijn? Leef jij nog voldoende naar je eigen waarden?

Wil je meer diepgang hierin? Wesley helpt je je met concrete, onderbouwde methoden. Hierbij wordt rekening gehouden met het psychologische , neurologische , biologische en sociologische samenspel in het lichaam. In de coaching gebruikt Wesley alleen de wetenschappelijke onderbouwing in combinatie met een goed persoonlijk gesprek, vaak in combinatie met lichaams of ervaringsgerichte oefeningen.

  • Psychomotorisch therapeut
  • Klinisch vitaliteitskundige

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Dit zeggen jullie over onze outdoor

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Dit zeggen jullie over onze outdoor

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Bekijk alle reviews