Gedurende de maanden januari tot mei 2019 heb ik, in 8 sessies, PMT ondergaan bij IKOS Harderwijk o.l.v. Joost Meijer als therapeut.

Middels enkele zeer eenvoudige, maar doeltreffende oefeningen ben ik achter mijn probleem gekomen en heb ik tools aangereikt gekregen om dit probleem met succes te tackelen. Mijn probleem bestond eruit dat ik sinds een jaar last van “absences” had, waarna ik vaak zo’n 24 uur “kwijt” was. Voorts had ik moeite me te concentreren en was/ben ik bij vlagen erg vergeetachtig. Ik had de indruk dat absences en vergeetachtigheid met elkaar te maken hadden.

Medische onderzoeken leverden niets op en vervolgens werd ik opmerkzaam gemaakt op de mogelijkheid dat PMT soelaas zou kunnen bieden. Ik ben me nu, na de 8 sessies, bewust van het feit dat niet alles moet, maar veel juist ook mag. Onderscheid maak ik tussen noodzakelijk en urgent. Niet alles moet op dit moment. Hulp aanvaarden is geen schande.

Ik laat me bij het nemen van beslissingen behalve door mijn verstand nu meer ook door mijn gevoel leiden. Ik heb leren “voelen”. Het klinkt allemaal erg logisch, maar bij mij was dit besef diep weggezakt waardoor ik regelmatig in een stressvolle situatie belandde. Dankzij de PMT voel ik me nu beter in staat de “problemen”, die ik mezelf aandoe, te handelen….