De vrouwengroep die ik afgelopen maanden heb gevolgd, sluit prachtig aan bij de gedachte ‘niet denken maar doen’! De opzet is divers en de onderdelen zijn gerelateerd aan wekelijks een (ander) thema.

De avonden hebben een standaard opzet met een rondje ‘hoe is het de afgelopen week gegaan?’, een verhaal of gedicht, een warming-up, lichamelijke thema-oefeningen, ontspanningsoefeningen en na afloop weer een verhaal. Met tussendoor heel veel ruimte voor evaluatie. Soms werkte het bevestigend, maar ook nieuwe inzichten werden geopenbaard met als gevolg een weg om (weer) verder te kunnen gaan met blokkades in het leven. Mijn insteek om deze tien lessen te volgen was om het geleerde in te zetten bij mijn cliënten, maar het werkte tevens verrijkend voor mijn eigen leven!