Agressie is gedrag, dat dient om persoonlijke grenzen te bewaken en om op te komen voor de eigen belangen. Sommige mensen worden te snel agressief en ze worden zó agressief dat ze er geen controle meer over hebben.

In dat geval hebben we het over agressieproblematiek. Dit kan tot uiting komen in driftbuien, gillen, vernielzucht, snel vechten, steeds weer ruzie maken, ongehoorzaam zijn thuis, koppig of snel geïrriteerd zijn, schreeuwen, vloeken, altijd de baas spelen en pesten.

Verschijnselen

Het kan zijn dat je niet eens zozeer agressiever bent dan anderen, maar dat je jouw agressie moeilijker kunt controleren. Je hebt bijvoorbeeld een ‘kort lontje‘. Je wordt te snel boos. Je doet eerst iets en denkt daarna pas na. Als je jezelf de tijd had gegund, dan had je misschien anders gereageerd. Agressieproblematiek komt vaak voor in combinatie met impulscontroleproblemen. Vaak is de boosheid dan ook niet meer in verhouding tot wat er gebeurt.

Bijvoorbeeld je wordt per ongeluk aangestoten en je wilt meteen vechten. Maar ook eetbuien en veel seksuele contacten kunnen een vorm van agressie verhullen. Agressie kan zich ook uiten in destructief gedrag, waarbij iemand zichzelf wegcijfert in het belang van de ander. Bijvoorbeeld een vrouw die keer op keer voor haar verslaafde man blijft zorgen en zo zijn gedrag eigenlijk in stand houdt.

Onveiligheid

Het kan ook dat je veel zaken negatief beleeft vanuit een gevoel van onveiligheid. Dat kan het gevolg zijn van ervaringen uit je jongere jaren. Bijvoorbeeld kindermishandeling of verwaarlozing. Als een ander een gek gezicht trekt, denk je dat het tegen jou gericht is, terwijl die ander dat helemaal niet bedoeld heeft. Vanuit deze waarneming reageer je vervolgens zelf onnodig agressief. Deze reactie wordt door de ander niet begrepen, want hij bedoelde immers niks kwaads. Van het een komt het ander. Waarschijnlijk heb je geen andere manier om tot een oplossing te komen dan agressief gedrag. Je kiest voor de korte termijn-‘oplossing’. Zonder na te denken over de gevolgen. Jouw agressie leidt tot beschadiging van jezelf, anderen en het verkwanselen van eigen mogelijkheden, maar ook tot contact met politie en justitie. Vergaande consequenties zijn werkstraffen, leerstraffen of zelfs een verblijf in een gevangenis met bijbehorend strafblad.

Gedragsstoornis

Deze eigenschap gaat vaak samen met ander gedrag. Je bent vooral gericht op je eigen voordeel. Je trekt je weinig aan van de consequenties van je daden voor een ander of voor de maatschappij. Het komt vaker voor dat kinderen en jeugdigen vechten, stelen, liegen, opstandig zijn ten opzichte van volwassenen, te laat thuis komen of openlijk dingen doen die anderen ergeren. Maar dat doen ze tijdelijk. Wanneer je langere tijd en herhaaldelijk meerdere van dit soort gedragingen vertoont en dit bovendien een negatief effect heeft op je ontwikkeling, is er sprake van een gedragsstoornis. Kinderen en jongeren die niet leren om hun agressie onder controle te krijgen, hebben een duidelijk grotere kans om later misdadig te worden.

‘Leer hoe het bij jou werkt wanneer je agressief wordt’

Hulp

Als ouders kan je het proces dat je kind doormaakt begeleiden. Je zult waarschijnlijk op zoek moeten naar een andere benadering van je kind, om verandering in het gedrag te krijgen. Als je al jaren met bepaald gedrag wordt geconfronteerd, is het heel lastig om nog een alternatieve benadering van je kind te bedenken en uit te voeren. Daar kun je hulp bij krijgen. Op die manier leer je effectief om te gaan met het lastige gedrag van jouw kind.

Voor agressieproblematiek heeft IKOS hulpverlening en trainingen ontwikkeld. Je kunt leren hoe het bij jou werkt wanneer je agressief wordt. Welke situaties vormen bijvoorbeeld steevast aanleiding voor agressie? Hoe kan je een agressieve bui voelen aankomen? Die signalen kun je leren herkennen. Je kunt leren ingrijpen, waardoor je er weer controle over hebt en niet meer in de problemen komt. Je leert nadenken hoe je situaties ook anders kunt zien, hoe je ook anders dan agressief kunt reageren en wat de buitenwereld van je verwacht.

De hulpverleners van IKOS zijn allen gecertificeerde Rots & Water trainers. Meer informatie daarover leest u hier.

Voor wie?

IKOS biedt zowel aan kinderen, adolescenten als volwassenen, diverse vormen van training en hulpverlening waarbij je met behulp van speciale interventietechnieken leert te schakelen van agressie naar ander gedrag.

Dit zeggen jullie over onze outdoor

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Dit zeggen jullie over onze outdoor

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Dit zeggen jullie over onze hulpverlening

Bekijk alle reviews