Er bestaat niet zoiets als een natuurlijke seksualiteit die voor alle mensen in alle culturen hetzelfde is.

Het proces van relatievorming en seksualiteit in de adolescentie periode zet zich meestal voort in het volwassen leven. Voorafgaand aan een "definitieve" relatie hebben de meeste volwassenen enkele vastere relaties na elkaar (seriële monogamie). Na verloop van tijd neemt het experimenteergedrag meestal af en weet iemand duidelijker wat hij of zij wel en niet wil op seksueel gebied. In een vaste relatie ontwikkelen mensen meestal een bepaald seksueel patroon waar beide partners zich prettig bij voelen.

Niet vanzelfsprekend
Van volwassenen wordt gedacht dat ze alles wel weten over seksualiteit. Maar lang niet iedereen experimenteert in bed of heeft in zijn of haar puberteit alles kunnen of durven vragen. Een nieuwe partner of nieuwe levensfase kan leiden tot onzekerheid en vragen. Seksualiteit en intimiteit verlopen niet bij iedereen zonder zorgen of stress. Soms zijn er problemen die het seksueel functioneren in de weg staan. We noemen een aantal veel voorkomende onderwerpen waarmee je bij IKOS terecht kunt.

  • Leeftijd: Lichamelijke veranderingen ten gevolge van het ouder worden, hebben invloed op de seksualiteit waardoor het seksleven verandert.
  • Sekse: Een complex proces van prikkels zorgt ervoor dat je zin krijgt in seks. Bij vrouwen werkt dit anders dan bij mannen.
  • Cultuur en religie: Deze hebben invloed op de opvattingen en gewoonten die mensen hebben als het gaat om seksualiteit. Zo wordt er binnen religies verschillend gedacht over wat acceptabel (seksueel) gedrag is.
  • Seksuele voorkeur: Hierin zijn grote verschillen tussen mensen. De meesten voelen zich aangetrokken tot mensen van het andere geslacht, anderen vallen op mensen van hun eigen geslacht en weer anderen voelen zich tot beide aangetrokken.
  • Wanneer je je niet thuis voelt in je eigen lichaam, bijvoorbeeld omdat je je niet 100% man of vrouw voelt.

Seksueel misbruik
Seksueel misbruik kan zowel binnenshuis als buitenshuis plaatsvinden. Het komt voor in allerlei vormen: van seksueel getinte opmerkingen tot (groeps)verkrachting. Seksueel misbruik heeft vaak (zeer) negatieve gevolgen voor wie ermee te maken kreeg en kan langdurige geestelijke en/of lichamelijke klachten veroorzaken.

Praten over seksualiteit
Veel mensen vinden het moeilijk om het onderwerp seksualiteit met hun partner of met anderen te bespreken. Het gesprek voorbereiden kan dan helpen. Samen met de IKOS-therapeut kan onderzocht worden waar de klachten in jouw relatie door veroorzaakt worden en wat er aan te doen is. IKOS biedt diverse training en hulpverlening voor zowel mannen, vrouwen als partnerrelaties om verder te komen in hun liefdesleven.


Heb je een vraag over dit onderwerp?

Geef ons dan een belletje of stuur een bericht.
We beantwoorden je vragen graag.

Wat anderen zeggen

  • Na mijn problemen jarenlang voor me te hebben uitgeschoven kwam ik ten langen leste tweewekelijks een uurtje praten met een van de therapeuten en dat hielp, maar...

    Lees meer...