IKOS Training & Hulpverlening biedt stellen in Harderwijk en omgeving de mogelijkheid deel te nemen aan een preventieprogramma, gericht op investeren in en het versterken van hun relatie. Het 'Houd me vast'-programma is bedoeld voor echtparen die beslist verbeterpunten in hun relatie kunnen aanwijzen, maar voor wie therapie iets te ver weg ligt.

Houd me vast

Hechting is de kern van alle relaties die er echt toe doen. En dat geldt in het bijzonder voor huwelijks- en partnerrelaties. Dit programma is erop gericht relaties te versterken. Deze training is een manier om in groepsverband d.m.v. lees- en relatieopdrachten patronen te ontdekken die je van verdieping in de relatie weerhouden. Ook leer je patronen hanteren om verdieping in je relatie te versterken. Je leert beschikbaar, toegankelijk en ontvankelijk voor elkaar te worden.

Onderwerpen die behandeld zullen worden zijn onder andere:

  • Begrijpen van liefde, verbinding en hechting
  • Waar gaat het vaak mis?
  • Zoeken naar de pijnlijke plekken uit de eigen geschiedenis
  • Bouwen aan een veilig fundament waarop moeilijke dingen besproken kunnen worden

In het programma wordt gewerkt met video-materiaal, oefeningen en opdrachten tijdens de bijeenkomsten en er wordt ook huiswerk meegegeven. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de partners met elkaar aan de slag gaan. Dat betekent dat er in het programma geen groepsopdrachten en slechts beperkt groepsdiscussies plaats vinden.

Preventieprogramma voor partners

Het Houd me vast preventieprogramma is ontwikkeld op basis van een krachtige en succesvolle relatietherapie. De grondlegger van deze benadering, dr. Sue Johnson uit Canada, heeft haar therapie emotiegerichte relatietherapie genoemd. Zij ontwikkelde recent het echtparenprogramma Houd me vast.

Iets voor jullie?

Had je meer van je huwelijk verwacht of lopen de dingen in de relatie net niet zo als je het eigenlijk zou willen? Zou je je meer verbonden willen voelen? Loopt de communicatie tussen jullie niet zoals je wilt? Dan is deze training wellicht iets voor jou en je partner. Het programma bestaat uit 8 bijeenkomsten van twee uur en wordt bij voldoende aanmelding twee keer per jaar gegeven. Voorafgaand aan de training vindt altijd een kennismakingsgesprek plaats. Meer informatie over de training vind je op www.houdmevast.nl


Heb je een vraag over dit onderwerp?

Geef ons dan een belletje of stuur een bericht.
We beantwoorden je vragen graag.

Wat anderen zeggen

  • Na mijn problemen jarenlang voor me te hebben uitgeschoven kwam ik ten langen leste tweewekelijks een uurtje praten met een van de therapeuten en dat hielp, maar...

    Lees meer...